Tillgänglighet för leapfrogs.lu.se

LU Innovation står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur leapfrogs.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

If you need content from this website that is not accessible for you, but is not within the scope of the accessibility regulations as described below, please contact us.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

We're always looking to improve the accessibility of this website. If you find any problems that aren't listed on this page or if we're not meeting the requirements of the accessibility regulations, contact us and let us know about the problem.

Tillsyn

The Agency for Digital Government is responsible for enforcing the accessibility regulations. If you're not happy with how we respond to your complaint, contact the Agency for Digital Government to lodge a complaint.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Hur vi testat webbplatsen

Genom stickprov och självskattning (intern testning).

Senaste bedömningen gjordes den 28 september 2020.

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades den 29 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 september 2020.