Alumni 2014

 

Läs om våra alumni-Leapfroggare för inspiration och se hur projekten utvecklades under Leapfrogstiden. Projekten är sorterade per år, från startåret 2012 och framåt. Trevlig läsning!

Read about our alumni Leapfroggers to get inspiration and see how different projects developed during the Leapfrogs-time. You find them categorized by year. Enjoy!