Vanliga frågor

På den här sidan kan du läsa några vanliga frågor vi får om Leapfrogs, och våra svar på dem.

Om du inte finner svar på din fråga kan du maila den till oss på info [at] leapfrogs [dot] se

Q betyder question eller fråga.
A betyder answer eller svar.


Q: När kan jag ansöka?
A: Se info under sidan Ansök.
 
Q: Hur ansöker jag?
A: När ansökan öppnar kan du ladda ner ett ansökningsformulär där du fyller i information om dig själv och din idé. Denna ansökan ska sedan skickas in enligt de anvisningar som finns i formuläret.
 
Q: Får jag ha med en bild i min ansökan?
A: Det är fritt fram att ha med en bild, graf, tabell eller annan illustration i ansökan, så länge du håller dig till de övriga kriterierna specificerat i ansökningsdokumentet (t.ex. max 1000 ord och svara på de frågor som finns).
 
Q: Kan vem som helst ansöka?
A: Det finns både formella kriterier och bedömningskriterier. Läs mer om dem under sidan Ansök.
 
Q: Kan jag arbeta eller studera under de tre månaderna?
A: Du måste arbeta heltid med ditt projekt och får inte ta emot CSN-stöd under de tre månaderna.
 
Q: Får jag ta emot CSN-stöd under de tre månaderna?
A: Nej, meningen är att du ska ta ett uppehåll från studierna för att du arbeta med ditt projekt under sommaren.
 
Q: Får jag söka till exempelvis Venture Cup samtidigt?
A: Ja det får du!
 
Q: Hur mycket pengar får jag från Leapfrogsstödet?
A: Du får totalt 30 000 kr fördelat på två utbetalningar under den tid då du arbetar med ditt Leapfrogsprojekt.
 
Q: Vem får ansöka, en person eller ett projekt/företag?
A: Checken tilldelas en individ och ej till ett projekt/företag. Det är inte garanterat att samtliga personer som söker från samma projekt tilldelas stipendiet då ansökningarna bedöms individuellt. 
 
Q: Kan flera personer från samma projekt söka?
A: Eftersom checken går till en individ kommer vi göra en bedömning utifrån det men då vi vill stötta så många projekt som möjligt kommer vi i regel endast dela ut en check per projekt. I vissa fall kan juryn tillåta att vi delar ut maximalt två checkar per projekt.
Är ni fler som söker från ett projekt så vill vi att ni skickar skickar in en ansökan per person som söker från projektet.
 
Q: Kan jag söka med flera idéer?
A: Ja, men du måste skicka in en ansökan för varje idé och du kan bara bli beviljad Leapfrogs för en idé. 
 
Q: Kan jag söka om jag har fått Leapfrogs tidigare år?
A: Ja.
 
Q: Kan jag söka om jag studerar på distans?
A: Ja, dock måste du närvara fysiskt på den första kick-offen.
 
Q: Blir jag återbetalningsskyldig om projektet misslyckas?
A: Nej, såvida du inte medvetet har lämnat falsk information i din ansökan, eller inte fullföljer de åtaganden som finns.
 
Q: Vad händer om jag avbryter projektet?
A: Då ställs kvarstående utbetalningar in.
 
Q: Måste jag ha ett svenskt bankkonto? 
A: Nej. 
 
Q: Måste jag använda samtliga 1000 ord i anökan?
A: Nej, det måste du inte. Ibland gäller "less i more", det är bättre att du är tydlig och konkret och lyckas du med det utan att använda samtliga 1000 ord är det okej. 
 
Q: Kan jag få hjälp av en junior affärsutvecklare att förstå NABC-modellen eller utveckla min idé för att kunna skriva en bra ansökan?
A: Ja, men vi rekommenderar att du då bokar ett möte tidigt då det kan vara svårt att planera in möten med för kort varsel. Vi kan dessutom inte ge feedback på ansökan i sig. Håll dessutom ögonen öppna för den "Skriva ansökan" workshop som kommer hållas i vår.